Middelalderbergverk i Norge

MA_agricola_tegning_liteDet er ikke mange spor etter malmbergverk fra middelalderen i Norge (1050 – 1537) Det er likevel grunn til å tro at de tyske bergmennene som ankom landet midt på 1500-tallet ikke startet på urørte bergflater over alt. Driften deres kan ha utslettet spor etter middelalderens. Berg har tidligere vært involvert i undersøkelser av sølvgruvene i Akersberget, Oslo. Disse malmgruvene kan være landets eldste ifølge i Historia Norvegiæ, en kilde fra 1100-tallet. I arbeidsnotatet fra 1998 og artikkelen fra 2003a gjennomgår Berg skriftlige kilder som viser sikkert at gruvene var i drift i senmiddelalderen, men at driften også kan være eldre.

Et pågående prosjekt som kanskje kan bidra til å kaste mer lys over emnet, involverer arkeometallurgiske undersøkelser fra kobbersmeltingslokaliteten ”Gampehølhytta” ved Kobberbergselva, Kongsberg.  Arkeologiske undersøkelser ble foretatt i 2006 og 2008. 14C-daterte prøver fra undersøkelsene knytter utvinningsaktivitet til første halvdel av 1400-tallet. Analysearbeidet er ikke avsluttet.

 

Kontaktpersoner:

Bjørn Ivar Berg, Tlf.: 918 41 738. E-post: bib@bvm.museum.no 

Per Øyvind Østensen, Tlf.: 958 05 638. E-post: poo@bvm.museum.no

 Les mer om emnet:

Agricola, Georg 1961 [1546]. De veteribus et novis metallis libri II. I H.Prescher Georg Agricola –Ausgewählte Werke, bd VI, Vermischte Schriften I, Dresden (tysk oversettelse, 1. utg. latin Basel 1546)

 Arnesen, Ronny og Lien, Tore Emil 2003. Dykking i Akersberget sølvgruver. I B.I.Berg (red.) Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar i Arendal og Tvedestrand. Bergverksmuseet skrift nr. 27. Kongsberg. S.89-99.

 Amundsen, Hilde 1992. Akersberget gruveanlegg. Byantikvarens rapportserie – hefte 6/1992.

 Berg, Bjørn Ivar 1996Kilder til den eldste bergverksdrift i Norge. IIcke-järnmetaller. Malmfyndigheter och metallurgi. Foredrag från symposium på Jernkontoret den 16. mars 1995. Jernkontorets Berghistoriska Utskott. H64, s.8-15

 Berg, Bjørn Ivar 1998. Akersberg – en kildeoversikt med kommentarer. BVM arbeidsnotat 2/98. Norsk Bergverksmuseum. Kongsberg.

 Berg, Bjørn Ivar 2003a. Akersberg sølvgruver i Oslo – kilder og kunnskapsstatus. I B.I.Berg (red.) Kulturvern ved bergverk. Rapport fra et nasjonalt seminar i Arendal og Tvedestrand. Bergverksmuseet skrift nr. 27. Kongsberg. S.83-88.

 Berg, Bjørn Ivar 2003b. Samsonberg og Labrogruvene. Bergverksmuseets skrift nr. 24, Kongsberg.

 Berg, Bjørn Ivar 2007. Notat om en smeltehytteplass fra seinmiddelalderen ved Meheia, Kongsberg kommune: Funn, bakgrunn og tolkning. Norsk Bergverksmuseum, Kongsberg.

 Monumenta Historia Norvegiæ, utg. ved Gustav Storm, Kristiania 1880 (nyutgitt Oslo 1973)

 Stenvik, Lars F. 2004. Kopperframstilling i Kopperåa. I Spor 1/2004, s. 15.

 Stylegard, Frans-Arne og Landmark, Torbjørn 1999. Bergverksforskning – et ”nytt” tema i norsk arkeologi. I Viking Bind LXII, s. 81-100.

 Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 82
      [name] => Footer menu
      [slug] => footer-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 82
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 9
      [filter] => raw
    )

  [1] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [2] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [3] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 49
      [filter] => raw
    )

  [4] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 49
      [filter] => raw
    )

  [5] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 83
      [name] => Social menu
      [slug] => social-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 83
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 5
      [filter] => raw
    )

)