Kaldkiling

Tekst fra Bjørn Ivar Berg og Erik Engebretsen. 

Den tradisjonelle måten å bryte fjellet på, var å hogge det løs med enkle jernredskaper. Fagarbeideren kaltes derfor «hauer», tysk for «hogger».

De viktigste redskapene var de som kalles hammer og bergsjern. Hammerens rette navn var håndfeisel (tysk: Handfäustel el. Schlägel). Den var av smijern, med stålsatte baner.

Jernet eller bergsjernet var en kile av smijern, med et firkantet tverrsnitt som smalnet av mot en stålsatt spiss. Det hadde hull for et treskaft, liksom håndfeiselen, men bergsjernets skaft var langt tynnere, det skulle fjære i slaget.

 

På Kongsberg bruktes hasselpinner som skaft til redskaper, levert fra krattskogen på Hasselåsen på grensen mellom Eiker og Sandsvær, av lokale bønder. I hvert sjikt brakte haueren med seg et visst antall jern i gruva, på Kongsberg vanligvis 30.

Bergsjernene var tredd på en rem av lær eller jern for å fraktes lettere. Et bergsjern ble i gjennomsnitt brukt i 10-15 minutter før det ble slitt og måtte byttes ut.

 

Arbeidet foregikk ved at haueren førte bergsjernet med venstre hånd, satte det med spissen mot fjellet og slo på det med håndfeiselen. Små biter av fjellet løsnet. Jernet ble ført litt nedover og bortover for hvert slag, slik at fjellet løsnet langs et spor og dannet en langsgående fordypning, en rille eller fure i fjellet.

Etter å ha hogd en viss lengde, flyttet haueren jernet opp igjen og begynte å hogge en ny rille, omtrent en fingerbredde ved siden av den gamle. Slik kunne haueren møysommelig hogge ut en hel bergflate i noen millimeters dybde og noen desimeters høyde eller lengde, bit for bit, stripe for stripe.

 

Ved siden av hovedredskapene håndfeisel og bergsjern ble det brukt en rekke andre redskaper og teknikker til kaldkiling. Den mest direkte form for løsbryting av fjell var å hogge det løs med en spiss hakke, kalt kilhakke. Den kunne bare brukes ved løst, oppsprukket eller svært bløtt fjell.

 

Et annet redskap var brekkstanga, et langt jern med skarp spiss til å slå inn i sprekker og bende løs fjellstykker med. Et tredje redskap var fimmelen, en kraftig, skaftløs kile som ble slått på med en stor feisel (se første bildet, den store hammeren).

 

Grunntrekkene i kaldkilingen har vært praktisert siden forhistorisk tid. Inndrivingsarbeid er påvist alt i eldre steinalder. Hammer- og bergsjernarbeid er ikke kjent før metallets tidsalder. De eldste bergsjern av jern er funnet i Bastam i Iran, og stammer fra midten av 600-tallet f.Kr.

 

Kilder:

Bjørn Ivar Berg, “Gruveteknikk ved Kongsberg Sølvverk 1623–1914”

Bjørn Ivar Berg, “Moisesberg i Fyresdal 1541-1549”

 Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 82
      [name] => Footer menu
      [slug] => footer-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 82
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 9
      [filter] => raw
    )

  [1] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [2] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [3] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 51
      [filter] => raw
    )

  [4] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 51
      [filter] => raw
    )

  [5] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 83
      [name] => Social menu
      [slug] => social-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 83
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 5
      [filter] => raw
    )

)