Forskningsprosjekter

Norsk Bergverksmuseum er nasjonalt museum for bergverksdrift. Museet har som oppgave å arbeide med forskning, dokumentasjon, registrering, innsamling og bevaring innenfor området norsk bergverkshistorie, med et særskilt ansvar for det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk. Problemstillinger knyttet til bergverksdrift, utvinning av naturressurser og dens samfunnsmessige sammenheng belyses gjennom å kombinere studier av historiske skriftlige kilder og materiell kultur. Arkivstudier, skriftlige kilder, kart/ foto og intervjuer er de vanligste metodene som benyttes, men også arkeologi og naturvitenskap knyttes til flere av forskningsprosjektene. Norsk bergverk-, industri- og kulturhistorie settes også inn i en internasjonal kontekst.

renessanse-NYRenessansebergverk betegner bergverksdriften i Norge i  perioden fra omkring 1400-tallet til 1600-tallet. I denne  perioden opplevde norsk bergverksdrift ny vekst på grunn av  økende kontakt og tilknytning mellom Norge og Mellom-  Europa. Begrepet ”renessansebergverk” understreker at den  norske bergverksdriften i denne tiden må sees i en europeisk  sammenheng.

Les mer om Renessansebergverk her

 

KRIMINALITET_TITTELBOKS_liteI 1727 ble Kongsbergs myntmester Henrik Christofer Meyer anklaget for å ha utmyntet underlødige mynter, det vil si mynter med for lav vekt og dårlig sølvinnhold. Å krenke kongens regale på denne måten var strengt forbudt. Meyer ble dømt til døden, men Kong Frederik IV benådet han og fastsatte dommen slik: “Myntemester Meyer maa skienckes Livet …, men …skal kagstryges, brendemerckes og til ævig Fængsel og arbeyde udj Aggershuus Fæstning at hensettes“.

Les mer om dette her

 

 

MAbergverk_tittelboks_liteDet er ikke mange spor etter malmbergverk fra middelalderen i Norge (1050 – 1537). Det er likevel grunn til å tro at de tyske bergmennene som ankom landet midt på 1500-tallet ikke startet på urørte bergflater over alt. Driften deres kan ha utslettet spor etter middelalderens bergverksdrift.

Les mer om forskning på middeladerbergverk her!

 

 

TITANIAInnovasjonen titanhvitt

I 1909 tok Farup patent på framstillingsmåte av titanfargestoff. I 1918 startet produksjonsbedriften Titan Co. med prøveproduksjon av TiO2-pigmentet Titanhvitt.

Les mer om Titania her

 

 

 

Gevær_tittelboks_liteOm våpenkonstruktør Brøndby og hans selvladegevær M/1937

På 1930-tallet diskuterte militære myndigheter innføring av selvladegevær i Hæren. Selvladegevær (SLG) i form av den amerikanske modellen M1 Garand kom først i bruk i den norske hæren på 1950 og -60-tallet.

Les mer om selvladegeværet her

 Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 82
      [name] => Footer menu
      [slug] => footer-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 82
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 9
      [filter] => raw
    )

  [1] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [2] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [3] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 53
      [filter] => raw
    )

  [4] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 53
      [filter] => raw
    )

  [5] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 83
      [name] => Social menu
      [slug] => social-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 83
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 5
      [filter] => raw
    )

)