Forskning og dokumentasjon

Norsk Bergverksmuseum er nasjonalt museum for bergverksdrift. Museet har som oppgave å arbeide med forskning, dokumentasjon, registrering, innsamling og bevaring innenfor området norsk bergverkshistorie, med et særskilt ansvar for det nasjonale kulturminnet Kongsberg Sølvverk. Problemstillinger knyttet til bergverksdrift, utvinning av naturressurser og dens samfunnsmessige sammenheng belyses gjennom å kombinere studier av historiske skriftlige kilder og materiell kultur. Arkivstudier, skriftlige kilder, kart/ foto og intervjuer er de vanligste metodene som benyttes, men også arkeologi og naturvitenskap knyttes til flere av forskningsprosjektene. Norsk bergverk-, industri- og kulturhistorie settes også inn i en internasjonal kontekst.

Kriminalitet, rettsvesen og kultur på Kongsberg på 1700-tallet

I 1727 ble Kongsbergs myntmester Henrik Christofer Meyer anklaget for å ha utmyntet underlødige mynter, det vil si mynter med for lav vekt og dårlig sølvinnhold. Å krenke kongens regale på denne måten var strengt forbudt. Meyer ble dømt til døden, men Kong Frederik IV benådet han og fastsatte dommen slik: “Myntemester Meyer maa skienckes Livet …, men …skal kagstryges, brendemerckes og til ævig Fængsel og arbeyde udj Aggershuus Fæstning at hensettes“.

Les mer om dette her

 

Middelalderverk

Det er ikke mange spor etter malmbergverk fra middelalderen i Norge (1050 – 1537). Det er likevel grunn til å tro at de tyske bergmennene som ankom landet midt på 1500-tallet ikke startet på urørte bergflater over alt. Driften deres kan ha utslettet spor etter middelalderens bergverksdrift.

Les mer om forskning på middeladerbergverk her!

 

Innovasjonen titanhvitt

I 1909 tok Farup patent på framstillingsmåte av titanfargestoff. I 1918 startet produksjonsbedriften Titan Co. med prøveproduksjon av TiO2-pigmentet Titanhvitt.

Les mer om Titania her

 

Om våpenkonstruktør Brøndby og hans selvladegevær M/1937

På 1930-tallet diskuterte militære myndigheter innføring av selvladegevær i Hæren. Selvladegevær (SLG) i form av den amerikanske modellen M1 Garand kom først i bruk i den norske hæren på 1950 og -60-tallet.

Les mer om selvladegeværet her

 

Dokumentasjonsprosjekter

Registrering og dokumentasjon av skriftlige kilder og materiell kultur ved ulike bergverk er del av det pågående dokumentasjons- og innsamlings-arbeidet ved Norsk Bergverksmuseum. Dokumentasjonen gjøres på bakgrunn av faglige mål og strategier. I løpet av et dokumentasjonsprosjekt kan problemstillinger som oppstår og informasjon som innhentes bli opphav til større forskningsprosjekt.

Altermark Talkgruve, Rana kommune i Nordland, ble nedlagt 27.8.2010, etter å ha drevet ordinær gruvedrift på industrimineralet talk siden 1932. I 2006 foretok Frode Sæland fra Norsk Bergverksmuseum og Harald Hognerud, i samarbeid med Barbara Priesemann fra Rana Museum, en kulturhistorisk dokumentasjon av daganlegget og gruva (gruve III, etablert i 1975) drevet av firmaet A/S Norwegian Talc. Altermark Talkgruve er Norges største, og Nord-Norges eneste, talkgruve. Dokumentasjonsrapport er under arbeid.   KontaktpersonFrode Sæland. Tlf. 992 66 687. E-post:fs@bvm.museum.no

I Mofjellet Gruve, Rana kommune i Nordland, ble det drevet ordinær gruvedrift på en sulfidmalmforekomst fra 1928 til 1987. Etter at A/S Sydvaranger kjøpte opp norske sulfidmalmgruver på 1970-tallet, ble Mofjellet gruve modernisert og framsto som en av landets mest moderne underjordsgruver.

Les mer om Bergverksselskapet Nord Norge AS her

Gruvedrift i Sokndal i 140 år. Dette er et tredelt prosjekt: Titania AS sitt gruveanlegg på Tellnes og Sandbekk og i Blåfjell. Titania AS startet ordinær gruvedrift på ilmenittforekomsten Tellnes i 1965. Bergverket er Norges største og et av to gjenværende malmbergverk i landet.

Les mer om de tre prosjektene i Sokndal her!

Bergverksdrift i etterkrigstiden – et intervjuprosjekt. Prosjektet vil gjennom intervjuer dokumentere praksis, erfaring og kunnskap fra tiden med gjenoppbygging og konsolidering av norske bergverk og tilknyttet metallurgisk virksomhet fra 1950- og 1960 tallet. I hovedsak er det bergingeniører som intervjues, men også andre bergverksansatte møtes. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og involverer flere nettverksmuseer, se Bergverksnettverket. Kontaktperson: Per Øyvind Østensen. Tlf. 958 05 638. E-post: poo@bvm.no

Mineralogisk dokumentasjon Dalen-Kjørholdt. I kalksteinsgruvene Dalen-Kjørholt i Brevik, Telemark, finnes det druser av internasjonal kvalitet og interesse. Mangfoldet av kalkspatkrystaller er blant det beste i verden. Ved hjelp av to gruvearbeidere blir det tatt prøver av nye hulrom som blir oppdaget. Bildet til venstre viser kalkspat-krystaller (Foto: Jeff Scovil).

Les mer om mineralogisk dokumentasjon Dalen-Kjørholdt her

Nyfunn av mineraler i Norge. Hver vår blir det sammenfattet en artikkel om siste års mineralfunn i Norge, som blir publisert i Stein, hefte 2. Opplysningene stammer fra en rekke mineralsamlere. Bildet over viser en kalkspat tvilling. Funnet i september 2010.

 Hver vår blir det sammenfattet en artikkel om siste års mineralfunn i Norge, som blir publisert i Stein, hefte 2. Opplysningene stammer fra en rekke mineralsamlere. Bildet over viser en kalkspat tvilling. Funnet i september 2010.

Les mer om nyfunn av mineraler her!

Kongsbergs sølvforekomsters mineralogi. Undersøkelsene gjøres i samarbeid med en rekke eksterne medarbeidere.

 

 Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 82
      [name] => Footer menu
      [slug] => footer-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 82
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 9
      [filter] => raw
    )

  [1] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [2] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [3] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 52
      [filter] => raw
    )

  [4] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 52
      [filter] => raw
    )

  [5] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 83
      [name] => Social menu
      [slug] => social-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 83
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 5
      [filter] => raw
    )

)