Dokumentasjonsprosjekt

Registrering og dokumentasjon av skriftlige kilder og materiell kultur ved ulike bergverk er del av det pågående dokumentasjons- og innsamlings-arbeidet ved Norsk Bergverksmuseum. Dokumentasjonen gjøres på bakgrunn av faglige mål og strategier. I løpet av et dokumentasjonsprosjekt kan problemstillinger som oppstår og informasjon som innhentes bli opphav til større forskningsprosjekt.

Altermark Talkgruve, Rana kommune i Nordland, ble nedlagt 27.8.2010, etter å ha drevet ordinær gruvedrift på industrimineralet talk siden 1932. I 2006 foretok Frode Sæland fra Norsk Bergverksmuseum og Harald Hognerud, i samarbeid med Barbara Priesemann fra Rana Museum, en kulturhistorisk dokumentasjon av daganlegget og gruva (gruve III, etablert i 1975) drevet av firmaet A/S Norwegian Talc. Altermark Talkgruve er Norges største, og Nord-Norges eneste, talkgruve. Dokumentasjonsrapport er under arbeid.   KontaktpersonFrode Sæland. Tlf. 992 66 687. E-post:fs@bvm.museum.no

I Mofjellet Gruve, Rana kommune i Nordland, ble det drevet ordinær gruvedrift på en sulfidmalmforekomst fra 1928 til 1987. Etter at A/S Sydvaranger kjøpte opp norske sulfidmalmgruver på 1970-tallet, ble Mofjellet gruve modernisert og framsto som en av landets mest moderne underjordsgruver.

Les mer om Bergverksselskapet Nord Norge AS her

Gruvedrift i Sokndal i 140 år. Dette er et tredelt prosjekt: Titania AS sitt gruveanlegg på Tellnes og Sandbekk og i Blåfjell. Titania AS startet ordinær gruvedrift på ilmenittforekomsten Tellnes i 1965. Bergverket er Norges største og et av to gjenværende malmbergverk i landet.

Les mer om de tre prosjektene i Sokndal her!

Bergverksdrift i etterkrigstiden – et intervjuprosjekt. Prosjektet vil gjennom intervjuer dokumentere praksis, erfaring og kunnskap fra tiden med gjenoppbygging og konsolidering av norske bergverk og tilknyttet metallurgisk virksomhet fra 1950- og 1960 tallet. I hovedsak er det bergingeniører som intervjues, men også andre bergverksansatte møtes. Prosjektet er støttet av Norsk Kulturråd og involverer flere nettverksmuseer, se Bergverksnettverket. Kontaktpersoner: Frode Sæland. Tlf. 992 66 687. E-post: fs@bvm.museum.no/ Per Øyvind Østensen. Tlf. 958 05 638. E-post: poo@bvm.museum.no

Mineralogisk dokumentasjon Dalen-Kjørholdt. I kalksteinsgruvene Dalen-Kjørholt i Brevik, Telemark, finnes det druser av internasjonal kvalitet og interesse. Mangfoldet av kalkspatkrystaller er blant det beste i verden. Ved hjelp av to gruvearbeidere blir det tatt prøver av nye hulrom som blir oppdaget. Bildet til venstre viser kalkspat-krystaller (Foto: Jeff Scovil).

Les mer om mineralogisk dokumentasjon Dalen-Kjørholdt her

Nyfunn av mineraler i Norge. Hver vår blir det sammenfattet en artikkel om siste års mineralfunn i Norge, som blir publisert i Stein, hefte 2. Opplysningene stammer fra en rekke mineralsamlere. Bildet over viser en kalkspat tvilling. Funnet i september 2010.

 Hver vår blir det sammenfattet en artikkel om siste års mineralfunn i Norge, som blir publisert i Stein, hefte 2. Opplysningene stammer fra en rekke mineralsamlere. Bildet over viser en kalkspat tvilling. Funnet i september 2010.

Les mer om nyfunn av mineraler her!

Kongsbergs sølvforekomsters mineralogi. Undersøkelsene gjøres i samarbeid med en rekke eksterne medarbeidere.

Les mer:

Bancroft, P., Nordrum, F.S. & Lyckberg, P. 2001. Kongsberg revisited. I Mineralogical Record 32 (3), s.181-205.

Larsen, A.O., Nordrum, F.S., Döbelin, N., Armbruster, T., Petersen, O.V. & Erambert, M. 2005. Heulandite-Ba, a new zeolite species from Norway. IEuropean Journal of Mineralogy 17, s. 143-153.

Nordrum, F.S. 1994b. Mineralfunn på Kongsberg etter 1970. I  STEIN 21,  s.162-171.

Nordrum, F.S. 1995b. Das Silber des Königs. ExtraLapis No. 8: Gedigen Silber. Christian Weise Verlag, München. S. 28-41.

Nordrum, F.S., Larsen, A.O. & Erambert, M. 2003. Ba,Sr-mineraler i Kongsberg sølvforekomster. Bergverksmuseets skrift nr.25, s. 43-50

 

Historiske om funn, innsamlinger og samlinger av mineraler på Kongsberg.  Les mer:

Berg, B.I. & Nordrum, F.S. 2003. Omsetning av sølvstuffer ved Kongsberg Sølvverk på 1600- og 1700-tallet. Bergverksmuseet skrift nr. 25, s. 69-91.

Berg, B.I. & Nordrum, F.S. 2004. The distribution of silver specimens from the Kongsberg Silver Mines, Norway, 17th and 18th centuries. Scripta Geologica, Special issue 4, s. 14-19.PDF

Nordrum, F.S. & Berg, B.I. 2004. Historical mineral collections in the silver mining town Kongsberg, Norway. Scripta geologica, Special issue 4, s. 229-235.

Nordrum, F.S. & Berg, B.I. 2008. Samling og samlinger av mineraler på Kongsberg før nedleggelsen av Bergseminaret i 1814. I B.I. Berg & P.Ø. Østensen (red.). Kulturvern ved bergverk 2007Rapport fra et nasjonalt seminar på Kongsberg. Bergverksmuseet skrift nr.36, s. 33-40.

Registrering av gruver og skjerp i Notodden, Tinn, Hjartdal, Sauherad, Seljord og Øvre Eiker kommuner. 

I samarbeid med Norges Geologiske Undersøkelse pågår en feltregistrering og kildesporing til gruver og skjerp i Notodden, Tinn, Hjartdal, Sauherad, Seljord og Øvre Eiker.

Kulturminner ved norske bergverk – prosjekt støttet av Nærings- og handelsdepartementet

NHD_Stakaneset_TLI 2007 fikk Norsk Bergverksmuseum tilsagn fra Nærings- og handelsdepartementet (NHD) om delfinansiering av et prosjekt hvor kulturminner fra norske bergverk skal presenteres i bokform.

Boken vil bestå av to deler. En generell del hvor historisk og forhistorisk teknologisk utvikling av bergverk og utnyttelse av norske mineralforekomster presenteres. Den andre delen er en katalogdel hvor bergverkene i hovedsak presenteres enkeltvis. Boken vil bli en revisjon, utvidelse og komplementering av Bergverksmuseet skrift nr. 7, ”Malmbergverk i Norge. Historikk og kulturminnevern” (Bjørn Ivar Berg og Fred Steinar Nordrum (red.) 1992) (finnes som pdf, kan kjøpes ved henvendelse til museet). Både malmbergverk og bergverk for industrimineraler, naturstein og fossilt brennstoff skal inngå i boken.

NHD_løkkenKulturminnene ved bergverkene vil vurderes ut i fra satte kriterier for kulturhistorisk verneverdi. En skal vurdere om formelle vernetiltak bør fremmes, og i enkelte tilfeller vil det bli foreslått konkrete bevarings-tiltak.

De statlige eiendommene prioriteres, men de vil presenteres sammen med andre verdifulle berg-verksminner i Norge.

 

 

NHD_sulisArbeidsgruppen for prosjektet består av Bjørn Ivar Berg (prosjektleder), Fred Steinar Nordrum, Frode Sæland, Per Øyvind Østensen og Astrid Nyland.

Bilde øverst til venstre: Diabasbrudd fra steinalder. Stakalleneset, Flora, Sogn og Fjordane. Foto: Trond Lødøen

Bilde i midten: Wallenberg sjaktårn på Løkken, Meldal, Sør-Trøndelag.

Nederste bildet: Smelteverk ved Fagerli, Sulitjelma, Nordland.

 Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 82
      [name] => Footer menu
      [slug] => footer-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 82
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 9
      [filter] => raw
    )

  [1] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [2] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [3] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 49
      [filter] => raw
    )

  [4] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 49
      [filter] => raw
    )

  [5] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 83
      [name] => Social menu
      [slug] => social-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 83
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 5
      [filter] => raw
    )

)