Årsmøte i Sølvverkets venner, 17 mars

Tirsdag 17.03. kl. 19.00 er det årsmøte i Sølvverkets Venner i Smeltehytta.

Seniorkonsulent Eldfrid Enken hos Fylkesmannen i Oslo og Viken orienterer om den påtenkte utvidelsen av Barmen naturreservat. Barmen naturreservat ligger som kjent rundt Knuten og strekker seg fra Barmen og østover i en snipp mot Davidsdam. Klima- og miljødepartementet har bekreftet at reservatet ønskes utredet for utvidelser østover, slik at det vil omfatte deler av det området som allerede er vernet etter kulturminnelovverket. Føringer er gitt for at utvidelsen skal ivareta både viktige kulturmiljøverdier og naturverdier, i en god og hensiktsmessig forvaltning.

For å ivareta gjeldende kulturminnefredning har det i en 20 års tid eksistert et samarbeidsforum mellom grunneier, fylkesmannsembede, fylkeskommune, fagmiljø og kommune, kalt Samarbeidsgruppa for Kongsberg Sølvverk kulturmiljø. Engen har deltatt der som representant for fylkesmannsembedet, og har således god oversikt over alle aspekter i denne saken. Arbeidet med utvidelsen vil etter alt å dømme bli kunngjort på vårparten, så dette blir et utmerket mulighet til å skaffe seg god innsikt på et tidlig tidspunkt i en sak som berører et vidt spekter av interesser.

 Array
(
  [0] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 82
      [name] => Footer menu
      [slug] => footer-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 82
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 9
      [filter] => raw
    )

  [1] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [2] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 10
      [name] => Left menu
      [slug] => left-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 10
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 2
      [filter] => raw
    )

  [3] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 51
      [filter] => raw
    )

  [4] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 8
      [name] => Main menu
      [slug] => main-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 8
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 51
      [filter] => raw
    )

  [5] => WP_Term Object
    (
      [term_id] => 83
      [name] => Social menu
      [slug] => social-menu
      [term_group] => 0
      [term_taxonomy_id] => 83
      [taxonomy] => nav_menu
      [description] => 
      [parent] => 0
      [count] => 5
      [filter] => raw
    )

)